Mühlhausen - Bruiloft en jonge meesterwerken

1707 - 1708

De historische vrije rijks- en Hanzestad nodigt u uit om de oude binnenstad met een vrijwel geheel gesloten stadsmuur, elf gotische kerken en burgerhuizen uit verschillende tijdperken te bekijken. Mühlhausen gold als het centrum van de protestantse kerkmuziek. In juli 1707 werd Johann Sebastian Bach organist in de hallenkerk Divi Blasii met zijn drie schepen. In de Mariakerk klonk voor het eerst zijn religieuze cantate ter gelegenheid van de raadswissel: “Gott ist mein König” (BWV 71). Bachs voorstel voor een nieuw orgel werd in het jaar 1709 door de orgelbouwer Wender in Mühlhausen uitgevoerd. Het orgel werd door Bach zelf ingewijd.
Mühlhausen - Bruiloft en jonge meesterwerken